ابتدا از صفحه سهامداران=>فرم ها=> اطلاعیه پذیره نویسی نشده ها ،فرم مشخصات را تکمیل کرده و کد رهگیری آن را  در فرم کتبی درخواست وجه فروش حق تقدم های پذیره نویسی نشده که در این صفحه میباشد در همین صفحه برای ما آپلود نمایید.

 

توجه!

* در صورت عدم امکان دسترسی به پرینت فرم کتبی درخواست وجه امکان ارسال فرم به صورت دست نوشته و خوانا ، مطابق فرم درخواست وجه مندرج در سایت بلا مانع می باشد.

 

* در صورت عدم امکان ارسال فرم از طریق این صفحه،  ارسال آن از طریق واتزاپ شرکت به شماره 02126400398 بلامانع می باشد.

ارسال فرم کتبی درخواست وجه